tirsdag den 6. oktober 2015

Et spørgeskema og en stiv whisky

Da min datter, Anna, for en håndfuld måneder siden skulle skifte fra vuggestue til børnehave, fik vi tilsendt et elektronisk spørgeskema om vores syn på Annas udvikling og evner inden for forskellige områder. Jeg vil betegne mig selv som rolig af natur og jeg er ret svær at hidse op. Men min kære hustru og jeg var ikke mange spørgsmål inde i skemaet, før jeg hævede stemmen og brugte ukvemsord. Spørgsmålene var nemlig detaljerede i en sådan grad, at de efter min bedste mening ramte langt over målet. Et af dem handlede således om, hvorvidt vi mente, at vores datter kunne håndtere "differentierede følelser" - kors i hytten! I et andet spørgsmål blev vi bedt om at udpege 8 børn, som hun legede med og dernæst udpege 4 nære venner. Vi spurgte (og spørger) faktisk jævnligt Anna, hvem hun legede med og svaret var altid "Wilhelm", en lille purk fra stuen. De fleste, der har børn i den alder ved, at deres svar oftest ikke er helt dækkende. I praksis var spørgsmålet jo ret umuligt at besvare. Og jeg synes faktisk at spørgsmålet havde en eller anden form for intimiderende karakter. Jeg havde nu skænket mig et velvoksent glas whisky for at dulme nerverne, mens min hustru bekendtgjorde, at jeg ligeså godt kunne vende mig til denne type skemaer!
Spørgeskemaet skulle danne ramme for en samtale med pædagogerne på Annas stue; de skulle besvare samme spørgsmål som os, og ved en samtale (der i øvrigt forløb ganske fint) skulle vore svar så sammenlignes.
Jeg synes sådan set, at det er helt fint, at institutionen observerer og udviser interesse for hvorvidt min datter udvikler sig nogenlunde normalt ift. motorik, sprog og sociale kompetencer. Men at gå så meget ned i detaljer, som dette skema (i øvrigt udarbejdet af Rambøll har jeg fået at vide fra pålidelig kilde) er på alle planer spild af ressourcer.
For et par uger fik vi så tilsendt et nyt skema om "læringsmiljøet" i institutionen. Og denne gang tog jeg ingen chancer, men skænkede mig en velvoksen sjus, inden vi gik i gang med at besvare spørgsmål om, hvorvidt Anna blev stimuleret ift. at opleve mangfoldighed, etc.
Jeg har kolleger, som fortæller at det bliver endnu værre, når børnene kommer i skole. I hvert fald i visse kommuner. Jeg bliver lidt træt bare ved tanken. For et godt læringsmiljø (grimt ord, for øvrigt) skabes ikke via en Tsunami af elektroniske evalueringsskemaer, men af engagerede pædagoger, lærere og forældre.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar